İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
En önemli üretim faktörü olan insan kaynağının yönetimi alanında hedefimiz; kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun, nitelikli, işini seven ve sahiplenen, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve kalite odaklı insan gücünü şirketimize kazandırmaktır.

Tüm çalışanlarımıza BEKOS Tekstil bünyesindeki çalışma hayatları süresince; iş sağlığı ve güvenliğini önde tutan, kalite ve çalışma standartlarına uygun iş ortamının yaratılması önceliğimizdir.

360 derece performans değerleme ve buna bağlı ücret sisteminin uygulandığı şirketimizde, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik farklı alanlardaki eğitim programlarıyla bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer planlarının desteklenmesi sağlanmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEMEL İLKELERİMİZ

En üst seviyede müşteri memnuniyeti odaklı, fark yaratan, kaliteli ürün ve hizmetler sunabilecek, nitelikli işgücünü yaratmak,

Çalışanlarımızı; bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile desteklemek; sürekli gelişmeleri için olanaklar sağlamak,

Yenilikçi ve verimlilik artırıcı süreç ve sistemlerle, bireysel performans, ekip performansı ve işletme performansını geliştirmek,

Çalışanlarımıza standartlara uygun ve güvenli iş ortamları sağlanmak,

Çalışanların bugününü ve geleceğini düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak; çalışanlara kariyer geliştirme ve değiştirme fırsatları sunmak,

Şirketimizin stratejik hedefleri ve planları doğrultusunda organizasyon yapısını güncel ve dinamik tutmak;

Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı hedef alan, kişilerin zevkle çalışabilecekleri, değer odaklı ve güvenilir bir ortam sunmak,

Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile doğal çevremizin korunması faktörlerini önde tutmak; önce insana, sonra çevreye saygılı olmak; iş kazalarını önlemek ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için tedbirler geliştirmek,

Objektiflik, duyarlılık ve adalet ilkelerine bağlılığı sürekli kılmak; insan kaynakları uygulamalarını yönetici ve çalışanların işbirliği içinde yürütmesini sağlamak.